Provádíme všechny typy řezu stromů, a to pomocí stromolezeckých technik, které jsou maximálně šetrné ke stromům i jejich okolí. Díky úzkému kontaktu lezce se stromem je zaručena detailní kontrola stavu stromu a následné kvalitní provedení řezu.
V případě potřeby provádíme i všechny typy bezpečnostních vazeb v koruně.

Nejčastější typy řezu vzrostlých stromů:

Zdravotní řez

Zdravotní řez je nejčastějším typem udržovacího řezu, jehož cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Při tomto řezu se odstraňují větve suché, poškozené, zlomené, napadené, odumírající, křížící se, nevhodně postavené či jinak provozně nebezpečné. Výsledkem tohoto řezu je celkově pročištěná, vyzdravená a bezpečná koruna stromu.

Bezpečnostní řez

Bezpečnostní řez je minimalizovaná verze řezu zdravotního, jehož hlavním účelem je zvýšení provozní bezpečnosti stromu. Při tomto řezu se odstraňují větve suché, poškozené, nalomené, volně visící či bezprostředně hrozící pádem. Výsledkem tohoto řezu bezpečná koruna stromu.

Redukční řez

Redukční řez je zaměřen na celkovou či místní redukci koruny stromu. Nejčastěji je tento řez využíván k redukci koruny směřující k nějaké překážce (budova, el. vedení atd.) nebo za účelem stabilizace celého stromu.