Jedná se o kácení stromů rostoucích v blízkosti budov, elektrického vedení, jiných stromů apod., takže ve většině případů není možné klasické směrové kácení (pokácení stromu v celku určeným směrem), ale je nutné strom řezat postupně po jednotlivých větvích a částech kmene. Takovéto kácení provádíme pomocí stromolezeckých technik, vysokozdvižné plošiny či jeřábu, a to vždy
s důrazem na maximální bezpečnost.

Dle stávajících právních norem je pro kácení dřevin rostoucích mimo les, jejíchž obvod kmene ve výčetní výšce (130 cm od země) přesáhne 80 cm, nutné povolení orgánu ochrany přírody. O toto povolení je třeba zažádat na příslušném obecním úřadě. Výjimku tvoří ovocné dřeviny rostoucí v zahradách, u kterých není povolení vyžadováno.

Jelikož pokácením stromu jde o krajní a nevratné řešení, je nutné takovýto zásah vždy pečlivě zvážit.
Ve většině případů se lze kácení vyhnout anebo jej podstatně oddálit, provedením správného řezu stromu.