Provádíme výsadby dřevin na trvalá stanoviště, a to včetně následného výchovného řezu.